U9

Zgornja vrsta: Adam Zagorec - pomočnik trenerja, Gabriel Jaklovič Hostej, Jaka Potisk, Tim Dominič, Žiga Grut, Dino Cofek Šraj, Julij Ferletič, András Bence Kovács - trener; Spodnja vrsta: Ármin Ribarics, Aljaž Bokan, Enej Kopinja, Staš Pavšer, Markus Kepe, Skyler Mlinarič, Rok Žalik, Kris Bedö; Manjkajoči: Lőrinc Morován, Matej Varga