Sanacija igralne površine

Občina Lendava, lastnik nogometnega igrišča s pripadajočim stadionom, je konec minulega tedna pričela z manjšo sanacijo nogometnega igrišča oz. travnate površine.

Konec minulega tedna je Občina Lendava, kot lastnik nogometnega igrišča, pričela s sanacijo travnate površine. Gre za manjša sanacijska dela, ki obsegajo aerifikacijo, peskanje, dosejevanje in prezračevanje igralne površine. Sanacijska dela se v teh dneh bližajo koncu, saj mora biti igralna površina na red do sobotnega obračuna Nafte 1903 in AŠK Brava.

Sanacijska dela travnate površine izvaja javno (občinsko) podjetje Eko-Park d.o.o., vrednost del pa znaša 8.000 evrov. Pri sanaciji sodelujejo tudi podizvajalci.